Improv-träning

Periodvis under terminens gång håller vi improvisationsövningar ledda av våra egna medlemmar eller av inbjudna gäster. Improvisation går ut på att i grupp och med vild fantasi skapa korta scenarior på plats. Ingen planering finns, utan man dyker upp med entusiasm  och ofta går det åt ett riktigt roligt håll.

LUSTs improvisationsövningar är ett perfekt tillfälle för dig som vill prova på skådespeleri utan krav.

Med improvisationsövningarna lär du dig att misslyckas, lita på dina improv-partners, skratta ensam och inte minst skratta ÅT dig själv! Det är med denna fullständigt fria konstform som man kan skapa något fantastiskt!

Så lämna din stolthet hemma och kom och ha roligt!